Wednesday, January 9, 2008

Saath
Duniya mein Saare log ek dosere se shayadIse philosphey se jore hai.

Saath
Rohe Ko.. Zism Ka…..

Zism Ko..Jaan Ka……

Jaan Ko..Dil Ka……..

Dil Ko..Man Ka……Saath ChaHiye

Aur Man Ko ??????
Ek Aur man Ka……
.Saaath ChaHiye……

Jo Mutthi Bandh ker….

Jo Mutthi Bandh ker….
Jo Mutthi Bandh ker
Ek Ungali Ke Ishare Se
Humko Chand Dikhate Hai..

Hum Unki Muri 4 Ungliyo Mein
Akser Jhankte Hai….
.Ki Vo Kya Hai
Jiske LiyeVo
Hame Bahelaate Hai….